Konstytucja Dla Nauki Prawo O Szkolnictwie

art

Dodany: 2019-11-22 Kategoria: Inne

Konstytucja dla Nauki. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Jednym z celów Instytutu na rzecz Państwa Prawa jest wspieranie inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa. Dlatego nie jest nam obojętna jakakolwiek zmiana w obowiązującym prawie. Pragniemy zwrócić uwagę, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. przez Prezydenta RP została podpisana ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Znowelizowana ustawa wprowadza istotne zmiany w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, teraz ma decydujące znaczenie jakim sposobem na rzecz uczelni tak i dla pracowników, doktorantów również żaków stanowiących jej wspólnotę. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: nowe normy finansowania uczelni, powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady uczelni publicznej reguły funkcjonowania szkół doktorskich, nowe reguły ewaluacji wyników badań naukowych. Ico_Gray_1.gif [750 B] Obecnie obowiązująca regulacja zastępuje czwórka dotychczasowe ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym, o zasadach finansowania nauki oraz o pożyczkach i kredytach studenckich. Reforma powstała w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim. Proponowane zmiany, to prawo o szkolnictwie wyższym i nauce komentarz wynik starannych, trwających z okładem rok przygotowań, wielu spotkań i szerokich konsultacji w środowisku akademickim. Ustawa zwiększa autonomię uczelni poprzez zwiększenie jej swobody organizacyjnej wewnątrz. To wspólnota akademicka decyduje, jakże działa uczelnia wewnątrz, a nie ustawa.

Komentarze: 2


noavatar.png
Jerzy Gierusz Kierownik Katedry Rachunkowości 2020-05-01

Zgadzam się z wszystkimi pomysłami przedstawionymi na Twojej stronie. Są bardzo przekonujące i mogą zdecydowanie działać. Niemniej posty są zbyt krótkie dla początkujących. Może po prostu trochę ich wydłużysz? Dzięki za stanowisko.

noavatar.png
Łukasz Sadkowski z zakresu zwrotu środków europejskich 2020-05-09

Jestem naprawdę pod wrażeniem twoich umiejętności pisania, a także układem na swoim blogu. Czy jest to płatny temat lub sam to zmodyfikowałeś? W każdym razie nadążaj za doskonałą jakością pisania, rzadko widać takie wspaniałe blogi w dzisiejszych czasach ..