Schematy Podatkowe Mdr 2020 Wykaz Czynności

art

Dodany: 2020-02-22 Kategoria: Podatki

Schematy podatkowe MDR 2020 wykaz czynności podlegających pod raportowanie na rzecz do skarbników, głównych księgowych także innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla żadnej grupy podatników to znaczy płatników, obowiązkiem raportowania objęte są również jednostki samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie ma na celu uzupełnienie i wykończenie informacji uczestników w obszarze schematów podatkowych w gminach i podległym im jednostkach ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Zobacz w jaki sposób Co trzeba raportować poprzez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe? w jaki sposób należy rozumieć schemat podatkowy: krajowy, transgraniczny, standaryzowany, w jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w JST? wykaz czynności statutowych wyłączonych z raportowania, wykaz czynności podlegających pod raportowanie, jakie projekty są objęte raportowaniem? jakie podmioty w JST trzeba uznać za kwalifikowane? powstanie obowiązku a moment raportowania. kogo obowiązują schematy podatkowe Rola jednostki w zakresie procesu raportowania: objaśnienie pojęcia „Promotor”, określenie pojęcia „Korzystający”, określenie pojęcia „Wspomagający”, obowiązki w obszarze raportowania każdego z ww. podmiotów. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i co z dodatkowymi deklaracjami w JST? w jakim terminie powinno się wypełnić co to są schematy podatkowe 2020 obowiązki w obszarze raportowania? raportowanie wstecz, tj. oznacza to obowiązkiem raportowania są tak jak objęte wcześniejsze okresy? przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania, w jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? – utensylia przygotowane poprzez Ministerstwo Finansów, zasady raportowanie przez Promotora, reguły raportowanie poprzez Korzystającego, zasady raportowanie poprzez Wspomagającego, jakie dane i informacje powinno się posiadać aby wypełnić obowiązki raportowania, możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania. Wewnętrzna procedura raportowania schematów w JST, co powinna zawierać: jakże zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać? oznacza to wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka

Komentarze: 1


noavatar.png
jerzy bieluk gwarancja 2020-03-08

Po prostu nie mogłem opuścić twojej strony internetowej, zanim sugerowałem, że bardzo cieszyłam się zwykłymi informacjami, które dostarczają Twoi goście? Będe regularnie sprawdzać nowe informacje.